Kategorier > Elpriser > Elskling

Elskling

Bakgrund - Därför behövs elskling.se

Avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 har fått till följd att över 125 elhandelsbolag registrerats till dags dato. Idag finns ett stort utbud av elavtal (över 1000 st) med stor variation avseende pris och miljöpåverkan. Olika elhandelsbolag har också lyckats olika väl med sin kundservice och därmed kundnöjdhet.

Konsumenten har också blivit allt mer medveten och varje år byter drygt 400 000 aktivt elhandelsbolag. Konsumenten är dock ofta inte fullt medveten om sina valmöjligheter. En krånglig och en svåröverblickbar marknad försvårar både jämförelse och byte av elavtal.

elskling.se kan genom att erbjuda ett, för konsumenten, kompetent, enkelt och objektivt verktyg underlätta krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulera och öka antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Bristen av transparens och fulländade verktyg för jämförelser är något som bland annat konkurrensverket har uppmärksammat i sina rapporter.

Erbjudande - Nyttor för både konsumenter och elhandelsbolag

elskling.se erbjuder en webbaserad tjänst som på ett enkelt, lättillgängligt och objektivt sätt presenterar samtliga elavtal på den svenska marknaden.

Konsumenter kan utefter sina preferenser enkelt jämföra och byta elavtal och därmed minimera sina elkostnader, se till att få ett elhandelsbolag med hög kundnöjdhet och miljövänlighet. Tjänsten är helt kostnadsfri att nyttja för konsumenter. elskling.se har som ambition att erbjuda en överlägsen kvalitet, avseende både användarupplevelse och jämförelse/bytesprocess jämfört med existerande alternativ på marknaden.

Elhandelsbolag får via elskling.se tillgång till en effektiv och helt resultatbaserad sälj- och kommunikationskanal. Elhandelsbolaget betalar endast för kunder som förmedlats via elskling.se och betalar alltså ingenting om inga kunder förmedlats. Elhandelsbolag har också möjlighet att driva specifika kampanjer via elskling.se.

http://www.elskling.se