Kategorier > Försäkringar > Bilförsäkringar > Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas försäkringsbyrå

Här kan du jämföra innehållet i bilförsäkringar. Viktiga saker att jämföra är självrisker, hur länge maskinskadeförsäkringen gäller och skyddet för plötsliga och oförutsedda händelser. Läs mer

Bilförsäkringarna är relativt lika. Trafikförsäkringen är obligatorisk. Alla halvförsäkringar innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Väljer du helförsäkring ingår även en vagnskadeförsäkring.

http://www.konsumenternasforsakringsbyra.se/Forsakring/Bil-MC-moped/Bilforsakring/Jamfor-bilforsakring/