Kategorier > Telefoni och internet > Bredband och uppringt Internet > Bredbandskollen

Bredbandskollen

Bredbandskollen är ett konsumentverktyg som hjälper bredbandskunder att utvärdera sin bredbandsuppkoppling. Med hjälp av verktyget kan konsumenten få ett mätvärde och en rekommendation hur väl detta mätvärde stämmer överens med den förväntade kapaciteten på Internetanslutningen.

http://www.bredbandskollen.se